Utställnings resultat/Show results:                      2008       (2007) (2006) (2005)
Förklaringar i slutet av sidan /Explanations in the end of this page
Hund/dog
                             Domare/Judges                                              Pris

Gangsterluvans Keno Kanon      (CH Werner Wix Gangsterluva - CH Macis Zam Mont Morzy)
081206SKK Stockholm                                   
Charlotte Sandberg                                  Chkl 3:a, CK, 3:a BHKL
080817 SKK Nyköping                                    
Gunilla Sandberg                                     4a BHKL
080816 SKK Norrköping                                 
Gunilla Skallman                                      3a BHKL
080810 SSHK Byske                                        
Yvonne Brink                                          Reserv BHKL  (se bild på avelsgrupp längre ned)
080712 SKK Tvååker                                      
Horswell Jeffrey (Storbritannien)               1:a BHKL BIR och BIG Reserv
080711 SKK Tvååker                                      
Eisner Uschi (Austria)                               4:a BHKL
080703 SKK WORLD DOG SHOW              
Jens Ramsing (Danmark)                           3a CHKL Excellent  (av 28 champ hundar)

080628 NKK Oslo (Norge)                              
Satu Ylä-Mononen (Fin)                          Chkl 2:a, CK,  2 BHKL reserv Cacib.
080524 SSHK Karlskoga                                 
Lyn Brand (Australien)                              Chkl 3:a, CK,  4 BHKL
080504 DKK Hilleröd (Danmark)                   Lisbeth Mach (CH)                                   1:a BHKL, BIR, Cert, DKUCH, NORDUCH, BIG 4a.
080420 SKK Västerås                                    
Gunnel Holm (Fin)                                     1:a BHKL, BIM
080322 SKK Stockholm                                   
Maria-L Doppelreiter (Austria)                  Chkl 1:a, CK, 2:a BHKL
 

Gangsterluvans O Helga Olala             (Gangsterluvans Maja Gulljänta - Dale Gudbrand´s Eldin Unla)
080817 SKK Nyköping                                     Gunilla Sandberg                                     1a valpklass med HP, BIM valp
080816 SKK Norrköping                                 
Gunilla Skallman                                      4a i valpklass
080712 SKK Tvååker                                      
Horswell Jeffrey (Storbritannien)               1:a i valpklass med HP, BIR Valp
080711 SKK Tvååker                                      
Bengt-Åke Bogren                                   1:a i valpklass med HP, BIM Valp
080524 SSHK Karlskoga                                 Ingela Gram (Usa)                                    Oplac i babyklass med HP
080504 inoff Nora                                            
Tord Byström                                           1a med HP i babyklass BIR och BIG 2a
080501 inoff Karlstad                                      
Kerstin Andersson                                    2a med HP babyklass
 

Gangsterluvans Olle Olympus             (Gangsterluvans Maja Gulljänta - Dale Gudbrand´s Eldin Unla)
080817 SKK Nyköping                                     Gunilla Sandberg                                      2a valpklass med HP
080816 SKK Norrköping                                 
Gunilla Skallman                                       4a i valpklass
080810 SSHK Byske                                        
Yvonne Brink                                           2a i valpklass
080524 SSHK Karlskoga                                  
Lyn Brand (Australien)                             1a med HP BIR Baby (21 babyvalpar i klassen)
080518 inoff Skogås                                         
Jens Myrman                                            1a med HP i valpklass BIR och BIG 3a
080501 inoff                                                      
Svante Frisk                                             1a med HP i babyklass BIR
 

Gangsterluvans Orre Orion               (Gangsterluvans Maja Gulljänta - Dale Gudbrand´s Eldin Unla)
080518 inoff i Nerderländerna BMDclub                                                                        2a av 30 babyvalpar
 

Gangsterluvans Oskar Orädd               (Gangsterluvans Maja Gulljänta - Dale Gudbrand´s Eldin Unla)
080810 SSHK Byske                                        
Yvonne Brink                                         3a i valpklass
080524 SSHK Karlskoga                                   
Lyn Brand (Australien)                           Oplac i babyklass


Gangsterluvans Maurice Gonzales (Gangsterluvans Jänta af Hedvig - Gulliver Gonzales av Hiselfoss)
080817 SKK Nyköping                                    
Gunilla Sandberg                                    1/1 Ökl CK, 2a BHKL CERT
080816 SKK Norrköping                                 
Gunilla Skallman                                    1/2 Ökl CK, 4a BHKL

Gangsterluvans Maja Gulljänta (Gangsterluvans Jänta af Hedvig - Gulliver Gonzales av Hiselfoss)
080831 SKK Gotland                                       
Wenche Eikeseth (N)                               1/1 Ökl
080830 SKK Gotland                                       
Eva Mjelde (N)                                        1/2 Ökl CK
080906 SKK Öland                                          
Bernt Åke Bogren                                    1 Ökl
080907 SKK Högbo                                        
Taina Nygårdhs (F)                                    1/1 ÖKL CK, Reserv BTKL
 

Gangsterluvans Nobla Nicolette (Gangsterluvans Indra Isdotter- Odenhills Garcon) 
080524 SSHK Karlskoga                                 Ingela Gram (Usa)                                    1/1 ökl Ck, 2a BTKL CERT
 

Gangsterluvans Nellie Niagara   (Gangsterluvans Indra Isdotter- Odenhills Garcon)
081206SKK Stockholm                                   Charlotte Sandberg                                    2´:a ÖKL
081011 SKK Sundsvall                                      Jan Herngren                                           1/5 Ökl
080906 SKK Öland                                           Bernt Åke Bogren                                     1 Ökl
080816 SKK Norrköping                                  Gunilla Skallman                                       1/4 Ökl
080531 SKK Norrköping                                  Ingmarie Hagelin                                       1/1 ökl 3a BTKL Ck
080524 SSHK Karlskoga                                  Ingela Gram (Usa)                                    1/3 ökl Ck


Gangsterluvans Pinglan Pamela   (Dale Gudbrand´s Europa Unla - Doremis Watson Brad)
080817 SKK Nyköping                                     Gunilla Sandberg                                      3a valpklass
080816 SKK Norrköping                                 
Gunilla Skallman                                      2a i valpklass med HP
080810 SSHK Byske                                       
 Yvonne Brink                                          4a i valpklass
 

Gangsterluvans Indra Isdotter (Gangsterluvans Gangstra - Macis Ymer)
081206SKK Stockholm                                   
Charlotte Sandberg                                    1a ÖKL
081011 SKK Sundsvall                                 
Jan Herngren                                               1/1 Ökl CK, 2 BTKL CERT

Kenos avelsgrupp i Byske -08

                                   BIR SUCH, NUCH, DKUCH, NORDCH Gangsterluvans Keno Kanon BIM DKCH Harthin´s Glamorous Gabriella Girl
4/5-08 BIR SUCH, NUCH, DKUCH, NORDCH Gangsterluvans Keno Kanon BIM DKCH Harthin´s Glamorous Gabriella Girl
 

Förklaring till meriter:


HP
CK
 Cert          

                
Such 

Nuch, Dkuch
     Nord, Intuch    
 SV , NV

Heders pris
Tilldelas de hundar domaren anser är av certifikatskvalitet
Certifikat tilldelas den bäst placerade hunden med CK som inte är Champion 
Svensk Utställningschampion (3 certfikat för minst 2 olika domare 1 cert efter 24 mån ålder)

Norsk resp Dansk utställningschampion
Nordisk (champion i tre nordiska länder) resp Internationell champion (Internationellt certifikat "Cacib" i tre olika länder)
 

Svenk Vinnare, Norsk Vinnare ( titel som fås av vinnande hund på en speciell utställning/år)

LpI,II,III
     
Slch                   
Lydnadsdiplom ( hunden har tävlat lydnad och erhållit 3 st 1:a pris i resp klass)
Svensk Lydnadschampion

Explanation merit:
Babykl= 4-6 month
Valpkl= 6-9 month
Jkl= 9-16 month junior class
Uhkl= 16-24 month intermediate class
Ökl= open class
Chkl= Champion class
Vetkl= 8 years and more, Veteran class

BHKL= The 1-5 best male dogs class
BTKL= The 1-5 best female dogs class

BIR= BOB
BIM=BOS

BIG= placement in group 2
BIS= Best in Show
 


HP
CK                    
Cert                  

Such

                

Nuch, Dkuch
    
Nord, Intuch      


SV , NV            
 

price of honour
Dog of certifikat (cac)quality
Certifikat (CAC)givs to the best placed dog with CK and not Champion 

Swedish champion (3 certfikat from a least 2 different judges 1 cert after 24 month of age)

Norwegian ,  Danish champion
Nordisk Champion (champion i three Skandinavian country) ,  Internationell champion  

Swedish Winner, Norwegian Winner ( The title gets on one special show/year)

LpI,II,III          
Slch                   
Obeadian diploma
Swedish champion in obeadian