Keno - "Jullans" valpar

Brånslättens Julia Julstjärnas valpar.

SUCH Brånslätten Sverre Sjtärnskott ca 6 år SUCH Brånslätten Sverre Sjtärnskott ca 6 år SUCH Brånslätten Sverre Sjtärnskott ca 6 år
Brånslätten Sverre Sjtärnskott blev SUCH på specialen uppe i Byske 20110813


 Sverre 4,5 år Cert Byske-09  Brånslättens Sverre Stärnskott ca 1 år och 3 månader
        Sverre 4,5 år i Byske och sedan ett i Sundsvall, 2 CERT.                                       Sverre ca 1 år och 3 månader

Brånslättens Sverre Stjärnskott 1 år  Sverre ca 10 månader
Sverre Stjärnskott ca 1 År                                                                    Sverre ca 10 månader på Sshks Sundsvallsutställningen -06 Foto. Pia Magnusson

Brånslättens Sally Salut ca 10 månader  Sally Salut ca 5 månader
Sally ca 10 månader.                                                                Sally ca 5 månader

         
      Brånslättens Sverre Stjärnskott 8v.                                                   Brånslättens Sally Salut 8v.

  
Brånslättens Sverre Stjärnskott 8 veckor.                                                Sverre 11 veckor.


  
3 veckor Hane och Tiken.                                                                 Ca 5 veckor, Sverre och Sally!

    
Tiken 4 dar                                                                Hanen 4 dar