Valpar nu/Puppies now
4/2-15
V-kullen
(Gangsterluvans Ruter Dam o Möllelyckans Amadeus)
 

8v
TIKARNA
Valp 2 tik 8v Valp 2 tik 8v

Valp 5 tik 8v Valp 5 tik 8v

Valp 7 tik 8v Valp 7 tik 8v
HANARNA
Valp 1 Hane 8v Valp 1 Hane 8v

Valp 3 Hane 8v Valp 3 Hane 8v

Valp 4 Hane 8v Valp 4 Hane 8v

Valp 6 Hane 8v Valp 6 Hane 8v


7 V
TIKARNA
Valp 2 tik 7v Valp 2 tik 7v
Valp 5 tik 7v Valp 5 tik 7v
Valp 7 tik 7v Valp 7 tik 7v
HANARNA
 Valp 1 Hane 7v Valp 1 Hane 7v
Valp 3 Hane 7v Valp 3 Hane 7v
Valp 4 Hane 7v Valp 4 Hane 7v
Valp 6 Hane 7v Valp 6 Hane 7v
 
valp 2 tik 7v
Bettan och Hane valp 1


6 v
TIKARNA
Valp 2 tik 6v Valp 2 tik 6v
Valp 5 tik 6v Valp 5 tik 6v
Valp 7 tik 6v Valp 7 tik 6v
HANARNA
Valp 1 hane 6v Valp 1 hane 6v
Valp 3 hane 6v Valp 3 hane 6v
Valp 4 hane 6v Valp 4 hane 6v
Valp 6 hane 6v Valp 6 hane 6v
5v
Tikarna
Valp 2 Tik  5v Valp 2 tik  5v
Valp 5 tik5v Valp 5 tik 5v

Valp 7 Tik 5v Valp 7 tik 5v
Hanarna
 Valp 1 Hane 5v Valp 1 Hane 5v
Valp 3 Hane 5v Valp 3 Hane 5v
Valp 4 Hane 5v Valp 4 Hane 5v
Valp 6 Hane 5v Valp 6 Hane 5v


4v
Tikarna
valp 2 Tik, 4 v valp 5 Tik, 4 v valp 7 Tik, 4 v
Hanarna
valp 1 Hane, 4 v valp 3 Hane, 4 v
valp 4 Hane, 4 v valp 6 Hane, 4 v
 Valp 3 Hane 4v   Valp 1 och 6 Hane 4v


3 v
TIKARNA
 valp nr 2 tik 3 v  valp nr 5 tik 3 v valp nr 7 tik 3 v
HANARNA
valp nr 1 hane 3 v valp nr 3 hane 3 v
valp nr 4 hane 3 v valp nr 6 hane 3 v

 ca 3v ca 3v


2 v
Hanar
Vkull Hanar 2 v fr vä 1,3 Vkull Hanar 2 v fr vä 4, 6
Tikar
Vkull Tikar 2 v fr vä 2,5,7


1 vecka
Tikarna
valp nr 2 tik 1v valp nr 5 tik 1v valp nr 7 tik 1v
Hanarna
valp nr 1 Hane 1v valp nr 3 Hane 1v 
valp nr 4 Hane 1v  valp nr 6 Hane 1v

 V-kullen 1 v


1 dag.

fr vä: 1 Hane, 2 Tik, 3 Hane, 4 Hane, 5 Tik, 6 Hane, 7 Tik.
Vkull Tikar 1 dag fr vä 2,5,7 V-kull Hanar 1 dag frvä 1,3, 4, 6
Tikar 1 dag fr vä: 2,5,7                                  Hanar 1 dag fr vä: 1, 3, 4, 6