Keno - "Nikki" Puppies

Alkaios Akeno ``Cliff` 1 år
Alkaios Akeno ``Cliff` ca 1 år
photo: Håkan Nykvist.
 


Akena ca 1 år
Allena-Akena 1 år

Akena ca 8 months                                                          Akeno ca 8 months
Akena ca 8 mån Alkaios Akeno ca 8 mån

ALLENA-AKENA CA 7 MONTHS

Akena ca 7 månader