Keno - "Da Mynta"

Quebec 7år SE UCH

Quebec  ca 2 år
Quben 2 år Quben 2år

Quebec 6 months
Quebec ca 6 månader Quebec ca 6 månader

Quba ca 5 månader
Quba ca 5 måander Quba ca 5 måander
Macis Quebec 4 månader
Macis Quebec 4 månader Macis Quebec 4 månader Macis Quebec 4 månader och pappa Keno snart 7 år

6V
Macis Qumla Macis QumlaMacis Qabul Macis Qabul Macis Quba

2,5 vecka
Tikar 2,5v
2 hanar 2,5v Hanar 2,5v
1 vecka

2 tikar 1v
2 hanar 1v2 hanar 1v

1 DAG
2 tikar4 hanarNöjd mamma