Keno - Baurnhofs Äster
 "Ikano"


ca4 månader
Ikano ca 4 månader Ikano ca 4 månader
 

 


8v
Ikano 8 v och Keno dryga 6,5 år

Ikano 8v Ikano 8v
7 veckor
 
4 veckor

 

Bernerbrukets Ikano 10 dagar

 Bernerbrukets Ikano